BLANGKO

by eden

Lahat ng pangarap biglang nawala
Lahat ng pangitain ay biglang naglaho
Ang mga alaala at mga gunita
Tulad ng buhangin sa dagat humalo

Sa malinaw na tubig di masasalamin
Kung meron pang pag-asa yan ay tanong parin
Pagkat ang humalili ay kawalan ng lahat
At hindi malaman kung ano ang ugat

Lumakad tumakbo sa pag-abot ng langit
Subalit sa dulo ay tigib ng pait
Ano'ng silbi nitong bantayog ng buhay
Kung sa dulo nama'y walang kwentang uhay

Kinain ng dilim ang sinag ng araw
Sa'n na nagtago ang ningning nyang taglay
Walang masilip gabutil man na awa
Blangko ang lahat; kulang ang himala