eden's blog

KAMPAY

by eden

Hinila ko ang baging
Pinilit kong buksan
Inalis ko ang tabing
Nitong labis na karimlan

Lahat ng mga pangarap
Pilit kong inaabot
Bawat gawin kong sulyap
Sa hiwaga'y nababalot

Ang masidhing pag-aalab
Nitong aking nadarama
Ay tulad ng lagablab
Ng apoy sa tumana

Patuloy nitong tutupukin
Ang kalawakan ng pagsisikhay
At tuloy na hahawanin
Ang mga mitsa nitong buhay

Ang ulan man ay dumating
O ipu-ipo ma'y bumuga
Sa panuntunan ko'y di ito maihahambing
Hindi ito makauuga

BILANGGO

by eden

Bilanggo ako ng nakaraan
Ng walang hanggan na kahalayan
Ng walang patid na kasalanan
Ng mga isiping hindi ko maintindihan

Bilanggo ako nitong pagnanasa
Nasang makasarili at walang halaga
Nasang ako'y umangat hanggang huling ulirat
Nasang ang hatid ay bigat sa balikat

Bilanggo ako
Ako'y nakagapos
Hindi makakilos
Sa kasamaan ang isip ko'y lipos

Bilanggo ako sa rehas ng aking sarili
Pagiging makasarili
Dunong ng kamangmangan
Pagmamahal sa kapabayaan...

PAG-ASA

by eden

Kinapa ko ang laman nitong isipan
At pilit ginising itong kamalayan
Sa biglang pagdaop ng aming mga palad
Ang nadamang kaba ay agad-agad

Hindi ko malirip ni matanto
Ang dala niyang unos sa katauhan ko
Hindi rin masisid ang lalim ng balon
Kung tunay ngang saya ang hatid sa dako pa roon

Hinamig ko't pinilit na maintindihan
Kung bakit ang araw na twina'y naging kawalan
Habang patuloy sa paghasik ng sanglaksang pagkalito
Itong dala niyang sumpa sa kaibuturan ko

Tunay ngang malaya ang isang ibon

I WANT TO

by eden

I want to sail away
Next to where you lie
I want to fly away
And never ever cry

I want to stay with you
For this heart misses you
I want to have you all my life
I want you all along

I need you by my side
I want to be your bride
But I know this could never be
Coz you're no longer mine

How I wish to bring you back
Back to my loving arms
But I know that would be fantasy
Far from the reality

DUWAG PARIN AKO

by eden ()

Pakiramdam ko ako'y nakarehas sa sarili kong takot.
Hindi ako makapalag...ang posas ko'y di makalag-kalag
Nananatili akong alipin ng aking mga isipin. walang
lakas ng loob na lumaban at makibaka. walang lakas ng
loob na sumubok ng iba. Nakikita kong ako'y parang
nauupos na kandila o di kaya'y isang apoy na sumasayaw-
sayaw sa ihip ng hangin. ayaw kong tupukin ang kasukalang
natitira sa aking isipan subalit wala akong magawa
sapagkat ako'y sunud-sunuran. Hindi ko matanto kung
bakit ganito kahirap ang tumanda. Kung alam ko lang na

PAKINGGAN PO NINYO MAHAL NA HARI

by eden ()

Pakinggan po ninyo mahal na hari
Itong kwentong sa inyo'y aking ibabahagi
Kwento ng isang nauupos na kandila
Ang liwanag ay mumunti't bahagya

Pakinggan po ninyo at ang mata'y ititig
Sa isang pusong lipos ng pag-ibig
Subalit sa buhay na ito'y puno ng tigatig
Pagkat waring kinalimutan na ng nakabig

Wala nang puwang ang aking usapin
Doon sa nayon ng mga bukirin
Datapwat inilapit nalang sa inyong harapan
Upang kahit paano'y inyong kahabagan

Tigib ng dalamhati ang pusong hapo

THAT SAD SONG

by eden

Its melody eats me
Deep down...so deep
Beyond my imaginings...
Beyond these creek of feelings

Whenever I hear it
It makes me very weak
I wish I could still hold on
But my tears start to fall

That sad song that once was happy
That sad song that makes me now lonely
Coz you are no longer with me
And you're now with somebody

I want to turn the radio off
But I can't afford to do it
My ears wants the lyrics
My heart still loves the beat...

Like I'm still loving you now

THE ONLY GIRL I KNEW

by eden ()

She was just a simple girl
With small circle of friends
Never been to disco
Never been to drinks

Everyday is a blessing for her
Each time she wakes up
The flowers in it's bloom
Makes her day up

She was just a simple girl
Oh the only girl I knew
Who does nothing yet makes me wonder
Why I feel this swirl in my mind

Her innocent laughter lingers
Her smiles makes me weak
I should know that this simple girl
Simply stole my heart that quick

Please Let Her Stay

by eden

Lord give me strength.I don't know what to do. I need your help.
I need you everyday. I am confused. I am afraid...afraid of what
might happen to my mother.I am out of my mind for some time now
I feel like I am floating in the air. I want to cry but my eyes
are dry. I want to scream but my voice is fainting. I want to run
and hide away from this turmoil...from this bleeding heart and
mind of mine. I want to think and make believe that everything's
fine. that it's alright...but I can't. You know I can't. I want

PAG-UWI KO

by eden ()

Sana madatnan parin kitang naghihintay
Kahit binigo kitang minsan
Sana magawa mo parin akong yakapin
Kahit muli kitang nilisan

Pag-uwi ko ay ako lang
Wala akong dalang kayamanan
Ako parin ang dating nakilala mo
Ako parin ang inakala mong nag-iba

Sana pwede pa nating ibalik
Pagkat ako'y nananabik
Na muli kang makasama't makausap
At ito'y lagi kong panaginip

Sana lahat ay matupad
Sana lahat ay magkatotoo
Pag-uwi ko na hindi ko alam kung kelan
Sana muli kitang masilayan

Syndicate content