Rhea Stone's blog

Rhea Stone's picture

Different Pair of Shoes

 

 

 

Rhea Stone's picture

Hiver

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhea Stone's picture

A Story

 

 

 

 

 

 

A Story

by Reya Piedra

22nd April 2010

 

 

Rhea Stone's picture

Warm Up

| |
Sa loob ng aking isipan,
may nagkalat na talaguhitan:
Umabot ba ang kita sa tudlaan?
 
Nahawi ang mga linya
sa paglabas ni Lady Gaga
na sumusunod sa kanyang sinisinta.
 
Di pa man nakakahabol ang babae
kinain na siya ng gutom na presidente
na ngumangasab pa ng mga mahal na putahe.
 
Habang ngumunguya ang pangahas
si Orlando* ay biglang lumabas.
Bakit paggising niya, isa na siyang dilag?
Rhea Stone's picture

Amos Tarana, Maligayang Kaarawan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ang tinig niya ay palahaw

Mula sa mga mangagawang nasa ibang bayan

Rhea Stone's picture

Tanaga Para kay Aireen - Maligayang Kaarawan!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhea Stone's picture

Ink Blot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayoko na magsulat, sinakal mo kasi ang aking panulat nang mahawakan mo ang kanyang leeg. Hindi tuloy malayang nakadaloy ang tinta niya. Naghihingalo na siya pero hindi ka pa rin bumitaw sa pagkakasakal sa kanya. 

 

Syndicate content