Filipino as Universal Language

by panggaloveamor ( | )

Marami sa atin ang marahil naiinggit sa kasikatan at kapangyarihang dulot ng wika. Sa ngayon, ang buong mundo ay kinikilala ang Ingles bilang pangunahing wikang ginagamit sa pakikipaguganayan sa kahit na anong lahi o bansa, amerikano man o hindi. eh PAANO nga kaya kung Filipino ang Universal Language?