hustisya sa kalayaan

by robleza ( | | )

         Ang lalaking nagngangalang alberto ay isang nagsisikap na tao para sila'y umunlad at isang araw habang sa kasagsaan ng pag hahanap ng trabaho nakasalubong niya ang kanyang napupusuan, lubos syang nahihiya at tila bang sumisikip ang kanyang dibdib, ngunit wala naman siyang magawa sapagkat di siya masyadong gwapo at isa pa wala din syang trabaho kaya pinabayaaan na lang niyang lumagpas sa kanya ang napupusuan niya at isang pangako ang sinabi nya sa sarili niya mag kakaroon din siya ng trabahong maipagmamalaki niya sa babaeng napupusuan niya.

           Sa pamumuhay ng pamilya ni alberto, sila ay mahirap lamang at ang kanyang ina ay isang mananahi, samantalng ang kanyang ama ay may sakit sa puso at 'di na nakakapagtrabaho, kaya ipinangako niya sa mga magulang niya na ,"iaahon ko kayo sa hirap",  aniya kaya ito ang nagsisilbing inspirasyon na dinadala niya sa bawat pag lakad ni sa lansangan para magkaroon ng katurapan ang mga pangako niya. Si alberto ay isang college garduate sa isang pang publikong eskwelahan sa eskolta, siya'y nag tapos ng ,BSBA o "Bachelor of Business Administration".

            Isang araw habang nagaaply sya may tumawag sa kanya sa isa niyang piinagaplayan mula sa isang kumpanya sa cubao at ng marinig niya ito laking pasasalamat niya sa diyos at dininig na ang kahilingan niya at sawakas ay giginhawa na sila.

         ..Makalipas ang isang taon ng makapasok siya sa kumpanya na pinasukan niyang pinagtratrabahuan niyanag karoon ng handaan sa kumapanya, sapagkat kaarawan ng kanilang boss at silang lahat ay imbitado.

            Samantala habang nagkakasiyahan sila kasama si alberto, ay may pagtatalong nagaganap sa pagitan ng kanilang mga magulang at hindi nya alam ito at nang matapos sila alberto sa kasiyahan, ang hindi niya alam ang kaganapang lubos na ikagigimbal niya at lubos na magpapalumo sa kanya....

By: Leopoldino c. Abarientos