isang kwentong walang kwenta

lesky labuyo's picture
| |

Madilim ang langit at nagbabanta ang isang malakas na ulan, parang hamog ang mga pinong butil nitong mabagal na bumabagsak mula sa itaas, ito'y nagbibigay ng malabong imahe sa paligid. Nagdadalawang-isip si Agnes kung ipagpapatuloy ang walang direksiyon na paglakad o hihinto muna at hahanap ng masisilungan.

Ang mga gumugulo sa kanyang isip ay parang aninong humahabol sa kanya, gustuhin man niyang magmabilis ay inaalala niyang baka siya mabuwal. Nakakaramdam siya ng pagkahilo bukod pa sa mataas ang takong ng kanyang sapatos.

Nanunuot ang lamig sa suot niyang fit, backless at sleeveless leather gown. Ang pitch black nitong kulay ay nagpapaangat sa kanyang maputing kutis.

Lumalaki ang mga patak ng ulan at basa na ang kalsada at ang bangketang kanyang nilalakaran. Nahabol niya ng tingin ang oras mula sa isang nagsasarang tindahan-alas-diyes ng gabi . . . maaga pa pala-bulong niya sa sarili. Kanina pa siya naglalakad, pero hindi naman siya napapagod, sumasabay sa paglalakbay-diwa niya ang kanyang mga paa.

Napukaw ang atensiyon niya ng tahimik na lansangan, walang gaanong nagdaraang sasakyan. Nasa dako siya ng kabayanan kung saan walang nagbubukas na pwesto nang bente-kwatro oras; madalas kasing may mangyaring holdapan dahil sadyang may kadiliman doon.

Hindi siya pamilyar sa lugar at palagay niya ay ngayon lang siya nagawi dito. Madalas siyang mamasyal kasama ang mga kaibigan pero ngayon ay mag-isa siyang naglalakad sa masikip na bahaging iyon ng kabayanan ng Sta. Monica.
Nakaramdam siya ng mga mabibigat na yabag sa kanyang likuran. Huminto siya at nagkunwang may tinanggal na dumi sa sapatos; dalawang lalake ang nakita niyang nakasunod sa kanya-mga nakasuot ng jacket at bonnet.

Huminto rin ang dalawang lalaki na waring naghihintay ng susunod niyang gagawin.
Sa unahan ay may tatlo o apat na poste na walang ilaw ang kanyang madadaanan. Isa sa mga ilaw ay aandap-andap, nag-i-spark ang bahagi nitong marahil ay nag-short circuit dahil sa ulan na nagsisimula ng lumakas.

Nagpatuloy siya sa paglakad.

Ang mga yabag ay lalo pang malapit sa kanya ngayon; nakaramdam siya ng panginginig na di niya matiyak kung anong dahilan. Parang gusto tuloy niyang magsisi sa pag-alis niya sa party sa bahay nina James . . . kung bakit naman kasi kailangan pa nilang mag-away.

May nakita siyang malamlam na liwanag sa pagitan ng mga posteng walang ilaw-may eskenitang papasok. Binagalan niya ang paglakad at nag-isip kung tutungo doon, papaliko iyon kaya di niya makita ang dulo nito. May mga ilaw ang magkabilang gilid ng eskinita. Tila nag-aanyaya ang mga ilaw na wag na siyang dumiretso sa madilim na bangketa sa unahan niya.

"Bilis! Bilis!" narinig niya sa kanyang likod, pabulong iyon at tila ayaw iparinig sa kanya.

Sinamantala niya ang pagpatay ng aandap-andap na ilaw at mabilis siyang pumihit paliko. Nagmukha siyang biglang nawala nang muling kumislap ang ilaw.

Tuluyan nang bumuhos ang malakas na ulan na parang sadyang itinaon sa puntong iyon. Kung gaano kalaki ang bawat patak ay sinabayan niya ng laki ng kanyang hakbang, hindi na niya inalala ang kanyang poise o lumuwa man ang mahahaba niyang hita sa maiksi niyang suot.

Hindi kahabaan ang eskinita, pagkalagpas niya sa palikong bahagi ay isang dalawang-palapag na gusali ang bumungad sa kanya. Napansin niya ang mga makukulay na pailaw sa harapan ng unang palapag.

"Black Hole Bar", nakuha pa niyang masulyapan ang karatula sa itaas ng kahoy na pintuan. Pagpasok ay agad may hinanap ang kanyang mga mata; mabilis naman niya itong nakita. Parang naramdaman pa niya ang paghagod ng ilang pares ng mata sa kanya nang tumakbo siya sa pasilyong papunta sa ladies room.

Agad siyang pumasok sa isa sa mga cubicle roon. Pinayapa niya ang sarili-ilang ulit siyang humingang malalim na nakapikit-wala siyang naamoy na kakaiba kaya natiyak niyang malinis ang restroom. Wala siyang panyo kaya nagtiyaga siya sa toilet paper upang punasan ang nabasa sa kanya ng ulan.

Lumabas siya ng cubicle pagkatapos at sinipat sa malapad na salamin ang kanyang itsura-maayos pa rin ang pagkakalapat ng scarlet red niyang lipstick, hindi rin nabawasan ang kapal ng eyeliner sa bilugan niyang mga matang may mahahabang pilik. Nang matiyak na maayos ang lahat ay lumabas siya ng restroom.

Marahan ang kanyang hakbang na parang nakikiramdam. Paglabas ng pasilyo ay bumungad sa kanya ang loob. Naalala niya ang nakitang karatula sa labas-Black Hole Bar-weird sa pandinig, ngayon lang siya naka-encounter ng gano'ng titulo.

Hindi iyon maluwang, sakto lang marahil para sa dalawampung tao, karamihan ng lamesa ay pang-apatan ngunit meron ding pang-dalawahan sa gilid. Katamtaman lang ang liwanag na hatid ng mga pin lights. May mga nagsabitan na paintings na di niya malaman kung nagbibigay ng kulay o dumagdagdag lang sa malamlam na aura sa paligid. Itim at pula ang nangingibabaw na kulay sa may pagka-gothic nitong design. Sa isang sulok ay may tumutugtog ng isang itim na baby grand piano; naka-pormang Bruno Mars pero classical music ang tinitipa.

May isang babaeng serbidora na nag-aasikaso sa dalawang lalakeng naka-jacket. Hindi nakatuon ang pansin ng mga ito sa serbidora kundi sa kanya. Hindi siya sigurado kung iyon ang mga sumusunod sa kanya. Nasa may gilid lang niya ang counter kaya agad siyang umupo sa bandang gitna ng mga nakahilerang upuan.

Nakamasid lang sa kanya ang lalaking nakatoka roon na nagpupunas ng baso. Siguro'y nagtataka sa pantay-balikat niyang buhok na matingkad na orange ang kulay.

"Anong maipaglilingkod ko sa iyo magandang binibini?" tanong nito sa himig na pabiro pero may giliw.
"One shot of tequila please," aniya.

Sinipat muna nito ang balingkinitan niyang katawan bago sumagot. "Wala kaming tequila . . . pero pwede mong subukan yung shooting star namin." Akmang tatalikod na ito nang muling magtanong. "Pwede bang malaman kung . . . may disi-otso ka na?"

Napabuga siya ng hangin at napangiti.
"Baby face lang talaga ‘ko . . . pero I'm already twenty-one," sabi niya sabay kindat dito.

Tumango ito bago tumalikod at may hinagilap sa cabinet sa ibaba. Lumingon siya sa kanyang kanan, may isang lalaking nakaupo sa pinakagilid ng counter. Naka-itim ito gaya din ng pianista, ng serbidora at ng bartender; inisip niyang manager naman ang isang iyon.

May tatlo pang customer na naroon naman sa pang-apatang lamesa sa bandang gitna. Naibsan ang kanyang pangamba sa dalawang naka-jacket na masama kung makatingin.
Muli niyang sinulyapan ang lalake sa gilid ng counter, pamilyar ito sa kanya na parang nakita na niya kung saan. Makikita sa suot nitong fit na polo-shirt ang matigas nitong mga bisig. Tahimik itong umiinom ng beer at tila nakatuon ang pansin sa musikang nagmumula sa piano. Misteryoso ang unang magiging impression ng sinuman dito.

"Heto na'ng order mo miss . . . enjoy your drink!"

Inilapag ng bartender ang isang high-ball glass na pinagpapawisan sa lamig. Naakit siya sa amoy nito kaya agad niyang tinikman. Nang masiyahan sa lasa ay tuluyan niya itong inubos na para lang itong juice; mukhang nauhaw siya sa kanyang paglakad at pagtakbo. Naramdaman niya ang tapang ng inumin pero pinilit niyang kontrolin ang paglukot ng kanyang mukha.

"Gusto ko lang ipaalala na hanggang three orders lang niyan ang pwede kong ibigay sa'yo," sabi ng bartender nang mapansin ang malakas na pagbuga niya ng hangin.
Muling umakyat ang nararamdaman niyang pagkaliyo kanina, at kasunod noon ay ang pagbabalik ng kanyang isip sa mga nangyari dalawang oras na ang nakakaraan . . .

"What happened to your hair Agnes? Don't tell me orange na ang favorite color mo ngayon?" agad na tanong ng boyfriend niyang si James pagkababa niya ng sasakyan. Nagtataka ang itsura nito habang hinahagod siya ng tingin.

"I'm sorry James, hindi ko na nasabi sa ‘yo yung tungkol sa pictorial ko bukas. Gusto kasi ng agency na bumagay sa ie-endorse na product yung looks ng mga model."

"Is that the new fashion trend?" muli nitong tanong na tungkol naman sa rock-chick niyang get-up.

"You told me to wear something that will make you proud," maagap niyang sagot nang mabasa ang nasa isip nito,

"I'm a model James," ngumiti siya sabay nag-pose.

"Hi James! Seems like your girl really know how to party huh!" komento ng isang kararating na babae; pormal ang ayos nitong parang dadalo ng awards night. Hindi nila ito pinansin pero nakita niyang ang isang makahulugan nitong ngiti bago pumasok sa loob.

"Not everyone knows that . . . besides part-time lang naman ang pagmomodel mo 'di ba?" ani James na tinutukoy ang irregularity ng kanyang modeling stints.

Hindi siya tumugon sa sinabi nito. "You look good in your tuxedo," pag-iiba niya. Bagay na bagay dito ang suot nitong black suit na pinatikas ng clean-cut nitong buhok.

Hinapit siya nito sa beywang at inakay papasok ng gate. Sa garden naka-set ang nasabing party na nasa gilid ng mansiyon, hindi pa nagsisimula pero marami na ang naroon, nagku-kwentuhan habang umiinom ng cocktail drinks. Strictly formal ang attire ng lahat ng mga bisita na halatang galing sa mga may sinasabing pamilya. Bawat bumati sa kanila'y sinusundan ng malagkit na tingin ng mga lalake sa kanya at ngiting pa-ismid naman ng mga babae.

"Akala ko it will be just like the usual parties na pinupuntahan natin," aniya.

"Ngayon lang nagpa-victory party nang ganito ka-enggrande si Papa. He really hit it big this time!" tugon nito sabay kuha ng dalawang kopita ng red wine sa waiter na nasalubong nila. "Don't worry, I think we can manage, for sure you're the hottest chick ‘round here . . . just a little underdressed," dugtong nito sa tonong alanganing papuri.

Agad niyang nainom ang laman ng inabot nitong kopita sa kanya. Nagpatuloy sila sa paglakad hanggang makita ang kinaroroonan ng Papa at Mama ni James na parehong nakaputi at masayang bumabati sa mga bisita.

"There you are hijo, akala ko'y kailangan pa kitang ipahanap sa mga maid," bungad sa kanila ng may limampung taong gulang na abogado nang makita sila. Bunso si James sa apat na magkakapatid na siyang paboritong anak ng mga magulang nito.

"Sorry ‘Pa, I had to fetch Agnes sa may gate. Medyo na-delay lang ‘yung dating niya."

"Bakit hindi mo siya pinasundo, available naman ang driver natin ah?" tanong naman ng mama nito matapos makipagbeso-beso sa kanilang dalawa.

"I'm sorry po Tita, ‘yun na po kasi yung naging usapan namin ni James. Saka ayoko na rin pong makaabala pa," depensa niya sa nobyo. "Anyway . . . Congratulations po Tito!"

Marahan siyang tinanguan ng lalaki. Napuna niyang naging pormal ang ekspresyon sa mukha nito mula sa pagkakangiti nang bumati sa kanila.

"Can I talk to you for a while hijo?" baling nito sa anak.

Nagtungo ang dalawa sa di kalayuan matapos magpaalam sa kanila ng mama nito. Hindi niya naririnig ang pinag-uusapan ng mag-ama ngunit nakita niyang dalawang beses siyang tinapunan ng tingin ng nobyo.

"So how's life hija, is everything okay between you and James?" tanong sa kanya ng mama ni James na kasama niyang naiwan malapit sa buffet table. Laging magiliw sa kanya ang ginang lalo na ‘pag sinosorpresa niya ng dalaw si James.

"Wala naman pong problema. It's just that these past few days we were both kinda busy and hardly finds time to be together . . . buti na lang po nagkasama kami ngayon."

"Ewan ko ba sa anak kong yan, masyadong devoted sa pag-aaral. Balak yata talagang lagpasan ang narating ng Papa niya," nakangiting sabi nito.

"May pinagmanahan po talaga," tugon naman niya na inilipat ang tingin sa papalapit nang nobyo.

"Excuse me ‘Ma. Can I borrow Agnes for a while?" paalam nito.

"She's all yours hijo."

Inakay siya ni James palayo sa maraming bisita-doon sa may dulong lamesa na wala pang nakaupong sinuman. Hinarap siya nitong nakakunot ang noo.

"Bakit ba ang tigas ng ulo mo Agnes . . . I told you to stop wearing those tongue rings!" biglang sabi nito na pilit kinokontrol ang lakas ng boses.

Naalala niyang nalimutan niyang tanggalin ang hikaw sa kanyang dila sa pagmamadali. Hindi siguro nito napansin kanina nang salubungin siya sa may gate dahil hindi ganun kaliwanag doon, pero ang mga pod lights na nakapalibot sa kanila ngayon ay sapat para makita ang bilog na hikaw. "C-Come on James, it's just a ring," naidahilan niya sa kawalan ng sasabihin.

"I know it's just a ring. You're a girl and it's normal . . . pero depende naman sa paglalagyan for heaven's sake!" sabi nitong pilit pa ring nagpapakahinahon. "And of all people si Papa pa ang nakapansin . . . and you know him!"

Napayuko siya, parang may bumara sa kanyang lalamunan. Alam niyang hindi big deal kay James ang tungkol doon, pero ang Papa nito'y sadyang may pagka-metikuloso.

"Hintayin mo ako rito . . . babalik ako once the ceremony starts."

Naiwan siyang nakaupong mag-isa sa pabilog na mesang pang-animan. Gosh, what's happening? Ini-expect ko pa naman na magiging masaya kami . . . minsan na nga lang magkita-naihimutok niya sa sarili.

Humingi siya ng champagne sa waiter na naroon, binigyan siya pero hindi niya agad ininom, natuon ang pansin niya sa pagsagitsit ng mga bula sa kopita, nagsasayaw ang mga ito ng walang kaayusan, parang ganun din ang takbo ng isip niya sa oras na iyon.

Kaninang umaga ang balita tungkol sa divorce bill ang nagpasama ng kanyang mood, bago umano matapos ang taon ay maisasabatas na ito. Maraming grupo ang tumututol at nagpo-protesta laban dito, at kaisa siya sa mga ito.

Ngayon naman pakiramdam niya ay parang bigla siyang nahiwalay sa eksena ng okasyon.

Nang lingunin niya ang nobyo ay nakita niyang may kausap itong babae na elegante ang gown-kulay pula, hanggang sahig ang laylayan at strapless-masayang nakikipag-diskusyon kaharap ang mga magulang ni James. Agad niyang natungga ang laman ng hawak na kopita. Mukhang masayang-masaya sa pag-uusap ang mga ito. Parang narinig pa niya ang isang pigil na pagtawa mula sa babae.

Napansin niyang nasa gilid pa rin niya ang waiter na parang naghihintay ng kung ano, ngumiti ito nang tignan niya. Iniisip ba nitong mukha siyang tanga doon na mag-isa?

"Wala bang ibang drinks bukod sa red wine at champagne?" may pagka-supladang tanong niya dito. Hindi naman nawala ang pagkakangiti nito nang lumapit sa kanya. Mukha naman itong mabait kaya napalis ang hinihinala niyang iniisip nito.

Itinuro siya nito sa isang ipinasadyang bar sa isang panig ng hardin, walang gaanong tao roon kaya't ipinasya niyang tignan ito. Hindi ito kalayuan sa pinag-iwanan sa kanya ni James kaya madali lang siyang makikita nito kung hanapin man siya-but who cares, busy naman siya right?

Babae ang nagse-serve ng drinks kaya lalo siyang na-engganyo. Naisip niyang mas maganda na doon kaysa mag-isang maupo sa lamesang nasa dulo ng kasiyahan.

"Magsisimula pa lang ang party pero mukhang nag-eenjoy ka na dito, hindi pa nga tayo kumakain." Narinig niya ang tinig ng nobyo mula sa likuran.

"Wala akong ganang kumain, besides I'm kinda out of place."
Sinimot niya ang laman ng heavily-iced na baso, hindi niya alam kung naka-ilang shots na siya ng margarita.

"Nagsisimula ka nang magkalat Agnes-"

"Hindi ako nagkakalat James . . ." Nilingon niya ito.

Hinawakan naman siya nito ng mahigpit sa braso at inakay papunta sa likod ng mga matataas na halaman; walang nakapansin sa kanilang paglayo dahil parehas silang naka-itim. Hinarap siya at nakipagtitigan naman siya dito.

"Ano bang problema Agnes?"

"Nothing . . . I just wanna relax honey . . . while you're busy."

Napatingala ito at bumuntong-hininga. "First your simply inappropriate get-up. Then my most hated of your accessories. Now you're jealous with a family friend? What's next?"

"Wala akong pakialam sa kausap mong mukhang modern-day geisha . . ." Ibinaling niya ang paningin sa iba.

"Then why the hell are you drinking?! Ano na lang ang sasabihin ng mga bisita ng Papa once nakita kang ganyan?" sabi nitong may himig ng pagkayamot.

"Ang hirap sa'yo puro yung mali ko ang nakikita mo eh, pano naman yung effort kong makapunta dito para lang makasama ka?" naiinis niyang tugon. Pinigil niya ang sariling masabi na mas mahalaga pa dito ang sasabihin ng iba kaysa sa nararamdaman niya.

"You made me wait for thirty-minutes knowing na marami akong kailangang asikasuhin dito-"

"Alam mong galing pa ako ng salon, you didn't even bother na samahan ako . . . I'm you're girlfriend James! Ako dapat ang inaasikaso mo-"

"Kailangan ako ni Papa dito-"

"Pwes magsama kayo ng Papa mo!" hindi niya napigilang mapabulalas.

Sa pagkakatitig nito'y masasabing sasambulat din ang galit nito any minute. Nakipag-laban siya ng tiger-look-alike dito at sinabi sa sariling hindi siya ang unang magbababa ng tingin.
Maya-maya'y lumapit siya, tumingkayad upang mag-abot ang kanilang mga mukha at niyapos ang mga braso sa leeg nito. Naglapat ang kanilang mga labi . . . pero siya lang ang humahalik. She tried to make the kiss as sweet as possible. Bumitaw siya ng nanatiling malamig ang mga labi nito.

"Good night James . . . I guess I'm not suppose to be here." Tumalikod siya at humakbang palayo, inaasahan niyang pipigilan siya nito pero hindi ito tumitinag. Nilingon niya itong muli-nakatungo ang lalaki. "I hope you'll enjoy the rest of the night James! . ." pamamaalam niya. Nanatili itong walang imik. Mabilis siyang tumalikod dito at nagpatuloy sa paglakad.

Ipinasya niyang huwag dumaan sa main gate, pumunta siya sa bandang likuran ng mansiyon, may isang sementong upuan doon na pwede niyang tuntungan-mula doon ay maaakyat niya ang bakod. Doon dumadaan si James kapag tumatakas ito sa gabi at nagkikita sila. Kunsabagay ilang beses lang nilang ginawa iyon, hindi komportable dito ang lalaki.

Hinubad niya ang kanyang sapatos at maingat na tumawid sa bakod na bakal. Naglambitin siya sa dalawang rehas nitong may matutulis na dulo, hindi iyon kataasan kaya't hindi problema ang kanyang pagbaba.

Tinahak niya ang daan palabas ng subdivision pagkatapos. Habang unti-unting nawawala sa kanyang pandinig ang masayang musika ng party ay hindi niya napigilang mapaiyak. Hindi niya lubos-maisip na sa ganoon mauuwi ang isa sanang masayang gabi nilang mag-nobyo. Nagpatuloy siya sa paglakad nang di alam kung saan pupunta.

"Oh, last na ‘to ah. Mukhang groggy ka na, sigurado ka bang kaya mo pa?" puna ng bartender sa kanya na napag-alaman niyang Paul ang pangalan.

"Okay pa ‘ko don't worry," aniyang itinaas ang baso at nakipag-toss sa baso nitong may laman namang whisky.

Nakuha na niyang makipagkwentuhan dito at naakit niyang sabayan siyang uminom. Naaaliw siya sa masaya nitong pakikitungo sa kanya.

Nang tumila ang ulan ay umalis na ang tatlong naunang mga customer. Naisip niyang umuwi na rin dahil masama ang kutob niya sa dalawang naka-jacket na naroon pa. Pwede siyang magpatulong na lang kay Paul para kumuha ng masasakyan pauwi, ngunit may na-realize siyang isang bagay na ngayon lang sumagi sa kanyang isip. Walang anu-ano'y biglang tumabi sa kanya ang isa sa mga lalaking naka-jacket na nasa kanyang likuran.

"Bigyan mo ‘ko ng dalawang order kapares ng iniinom niya!" sabi nito kay Paul.

Sinulyapan muna ni Paul ng nananantiyang tingin ang lalaki bago tumalikod.
Bumaling sa kanya ang hindi kilalang lalaki. Bahagyang inilapit nito ang pagmumukha sa kanya at kumindat. Medyo maitim ito at pangit kung ngumiti.

"Wala kang dalang pera di ba? Wala kang pambayad sa ininom mo . . ." bulong nito.

Nabigla siya. Hindi niya alam kung pa'no nito nalaman ang dahilan kung bakit hindi siya makapagpasyang umuwi. Hindi siya nagpakita ng anumang reaksiyon dito.

"Kanina ang talagang plano namin ay holdapin ka," patuloy na bulong nito. "Pero nung pumasok ka dito, napansin kong wala ka naman dala kahit ano . . . wala ka ring bulsa."

Si James dapat ang maghahatid sa kanya pauwi. Ang may-ari naman ng salon na pinagpa-ayusan niya ang naghatid sa kanya sa party; ito rin kasi ang nagma-manage sa kanya bilang model.

Ang totoo ay parte yon ng kanyang pagrerebelde-ang maging malaya sa maraming bagay, isa na dun ang pera, dahil para sa kanya isa yun sa mga dahilan kaya't naging matabang ang pagsasama ng kanyang mga magulang. Masyadong natuon ang panahon ng mga ito sa trabaho na naging susi ng kanilang paghihiwalay.

Wala naman siyang nagiging problema, malaking tulong ang kanyang captivating charm. "You don't need money when you look that good baby!" sabi pa ng ilan niyang suitors noon.
I only need to outsmart the situation-bulong ng nahihilo niyang utak. May naisip siyang bigla kung paano malulusutan ang kanyang problema.

"Ako na'ng bahala sa ininom mo Agnes! Buti nakita kita dito!" sabi ng lalaki ng ilapag ni Paul ang inorder nito, sinadya nitong lakasan ang boses. "Eto, uminom ka pa ng isa. Para sa'yo talaga yan!" dugtong nito na parang magkakilala talaga sila kung magsalita.

"Sandali sir! Hindi na siya pwedeng uminom, three orders lang ang sinabi ko sa kanya," tutol ni Paul na nagtataka nang makitang ibinigay ng lalaki ang isang baso sa kanya.

Umismid ito sa narinig. "Pagbigyan mo na ‘ko pare! Masaya lang ako't nagkita ulit kami nitong ex ko!" sabi nitong todo ngiti at may himig pagmamalaki ang boses.
Napalitan ng gulat ang pagtataka ni Paul, pati ang lalaking nakaupo sa may gilid ay kapapansinan ng reaksiyon.

"It's alright Paul," aniyang idinaan sa ngiti ang pagpapantig ng tenga. Mukhang mawawalan siya ng control dahil sa sinabi ng lalaki. Kinuha niya ang baso at sinimulang inumin ang laman nito. Napaparami ang paglagok niya tuwing kikindatan siya nito.

Pagkaubos niya sa iniinom ay naramdaman niyang hindi lang siya basta nahihilo . . . mukhang lasing na siya. Bahagya siyang gumewang ng ilapag ang baso. Hindi iyon nalingid sa lalaki. Inilalayan niya ng isang kamay ang kanyang ulo at napapikit siya ng madiin.

"Mukhang lasing ka na yata ah? Kung gusto mo nang umuwi ihahatid na kita, malapit lang naman sa ‘min yung inyo di ba," maagap na sabi ng lalaki nang mapansin ang kanyang pagkabuway.

"Teka kilala mo ba siya Agnes?" hindi nakatiis na tanong ni Paul.

Hindi niya iyon nakuhang sagutin, sinamantala iyon ng lalaki na humawak sa kanyang bewang at anyong aakayin siya palabas. Napahawak siya sa braso nito upang hindi siya matumba.

"Ambait mo talaga," sabi niyang nakangiti dito. Ang pagpipilit niyang dumilat ay nagpapungay sa kanyang mga mata na lalong umakit sa lalaking nanginginig na. "Salamat ha . . . pero alam mo . . . never ko kasing naging type ang mga mukhang impakto!!!"

Sa tingin niya'y umalingawngaw at nagpaikot-ikot sa buong paligid ang kanyang sinabi. Parang tumigil ang oras sa malakas na pagbigkas niya sa huling katagang iyon, napahinto sa pagtugtog ang nagpi-piano, si Paul ay nagpipigil ng tawa. Ang naka-itim namang nananahimik sa gilid ay natawag din ang pansin at ngayo'y nakatingin na sa gawi nila.

Rumehistro sa mukha ng naka-jacket ang galit. Marahas siyang hinawakan nito at pilit siyang hinihila-mukhang pupwersahin siya nito!

"Bitiwan mo siya!" malakas na sabi ng lalaking naka-itim na nasa kanyang kanan. May halong awtoridad at pagbabanta ang boses nito. Hindi niya namalayang nakalapit na ito sa kanila at ngayo'y nakikipagsukatan ng tingin sa lalaking humihila sa kanya. Si Paul ay kampante namang nanonood sa nangyayari. Ang babaeng serbidora ay nasa isang tabi lang at mukhang naghihintay rin ng aksiyon.

"Bakit sino ka ba?" ganting asik ng mukhang impakto.

Hindi sumagot ang tinanong pero pumorma na parang makikipagsuntukan. Magkasukat ang katawan ng dalawa, ngunit ang bulto ng naka-itim na mukhang misteryoso ay higit na matikas, tipong pambasag-ulo. Nakaramdam ng pagkadehado ang lalaking naka-jacket at lumuwag ang pagkakahawak sa kanya, sinenyasan nito ang kasamahan.

"Hindi pa tayo tapos, tandaan nyo'ng mukhang ‘to! Ay chal retarn!" banta nito sabay karipas ng alis.

"Walang makakalimot sa pagmumuka mo! . ." sigaw ni Paul. "Hoy teka bumalik kayo dito hindi pa kayo nagbabayad!" Nagtangka si Paul na habulin ang mga ito.

"Hayaan mo na Paul, ako na'ng bahala ron," awat ng lalaking nakaitim na siya nang umaalalay sa kanya ngayon. Bumaling ito sa kanya. "Okey ka lang ba miss?"

Sa pagkakalapit nila ay napagmasdan niyang mabuti ang mukha nito. May kahawig itong artista sa tingin niya, o baka lasing lang siya? Bigla siyang napakapit sa balikat nito at nasuka-marami. Sinalo itong lahat ng polo shirt ng lalaki at tumuloy hanggang sa pantalon, nadamay din ang kanyang suot. Tapos ay bigla siyang nagblack-out, mabuti na lang at matatag ang pagkakaalalay nito sa kanya.

"Tignan mo Jegz, puro liquid yung suka niya-siguro hindi pa kumakain. . . Kaya siguro nalasing!" ani Paul na parang walang anuman.

"Mas nakuha mo pang pansinin yung suka niya." Iiling-iling ang lalaki na hindi makapaniwalang siya pa ang naging biktima gayong kasisingit pa lang nito sa eksena.

"Sabi ko na kasi tatlong order lang eh! . . Anong gagawin natin sa kanya Jegz?"