Matalinong Mamimili

by prettyfhe ()

“Magkano sa laman?”
“Pwede bang makapisil man lamang?”
“Sariwa pa ba ito at masarap?”
“May discount ba pag nalapirot na ng iba?”

“Maaari ba ito sa iba’t-ibang putahe?”
“Igisa? Prito? O di kaya’y masarap sabawan?”
“Makakalimutan ko ba ang pangalan ko pag natikman?”
“Lasa ba nito’y kaiga-igaya?”

“Wala bang free taste man lamang?”
“Baka naman pwedeng buy one take one?”
“Maaari bang balik-balikan pag nagustuhan?”
“Maari bang ibalik pag nakakaumay na?”

Mawalang galang na sa matalinong mamimili
Paninda ay hindi laging bargain
Mukha mang luma, wala kang karapatang tumawad
Dahil matalino ka man, mukha ka namang walang pambayad