my favorite poem..ANG BATO ni Jose Corazon de Jesus

by nerie_esplana@y... ()

     tapakan n tao sa gitna ng daan,

kung matalinsod mo'y iila-ilandang

ngunit pagkatapos, pag ikaw'y namatay,

bato ang tatapak sa bangkay mo naman.

     batong tuntungan mo sa pagkadakila,

batong tuntungan ko sa pamamayapa;

talagang ganito, sa lapad ng lupa

ay hali-halili lamang ang kawawa.

      baot pa ng putik, marumi't maitim,

tinapyas at, aba! brilyanteng maningning;

sa putik man pala ay may bituin din

na hinahangaan ng matang titingin.

     maralitang tayo'y batong itinapon,

sa lusak ng palad ay palabuy-laboy;

nag-aral at, aba! noong makaahon,

sa mahirap pala naro'n ang marunong.

     ang batong malaki'y kay daling mabungkal,

ang batong brilyante'y hirap matagpuan.

ubod ng laking tipak, mura nang matimbang,

ga-mata ng isda'y pagkamahal-mahal.

     talagang ganito-madalas mamalas

sa alimasag man ang malaki'y payat;

may malaking kahoy ay sukal sa gubat,

may mumunting damo, ang ugat ay lunas.

     ang bato sa ilog ay ayun! tingnan mo ba!

batong nasa agos, makinis, maganda,

batong nasa gilid, bahay ng talaba,

sadlakan ng dumi at nilulumot pa.

     o, batas ng buhay! ang ayaw kumilos,

habang tumatanda'y lalong nilulumot.

kung agos ang palad, ang takot sa agos,

malayong matutong lumangoy sa ilog.

     tatlong tungkong bato, nagtutuwang-tuwang

nang makaluto ka ng kanin sa kalan

mapurol mang gulok at kampit na bingaw,

napatalim din ng batong hasaan.

     sa tao, ang bato, aklat ang kagaya,

ang talim ng isip, tabak ang kapara;

hasa ka nang hasang sumulat--bumasa,

bukas-makalawa'y magiging pantas ka.

     kapag nagkapingki bato mang malamig,

may talsik ng apoy na sumasagitsit;

ang noo ng tao, kapag nagkakiskis,

apoy ng katwiran ang tumitilamsik!

     at saka ang bato ay may katarungan,

taong nilulunod na bato ang pataw,

kung taong masama'y di na lumulutang,

ngunit kung dakila'y puapaibabaw.

 


by nerie_esplana@y... on December 13, 2009 - 5:24pm

ang tulang ito ay nagbigay sa akin ng isang munting aral matapos ko itong basahin, ang bato na isang hamak na bagay ay maaaring kapupulutan ng maraming aral sa buhayuna kong nabasa ang tulang ito noong 4th yr highschool ako,sa aking pagkaka alala ay ginamit namin ito sa aming sabayang bigkas at simula noon ay tumatak na sa aking puso at isipan ang tulang ito

by cmvillanuevajr on December 13, 2009 - 7:40pm

kilalanin pa ang sarili sa pamamagitan ng pagsulat tungkol dito at sa tulang salamin nito