"Panambitan"

by paola47 ()

Salin ni Lilia F. Realubit

Bakit kaya dito sa mundong ibabaw

Marami sa tao'y sa salapi silaw?

Kaya kung isa kang kapus-kapalaran

Wala kang pag-asang makyat sa lipunan.

 

Mga mahihirap lalong nasasadlak

Mga mayayaman lalong umuunlad

May kapangyarihan, hindi sumusulyap

Mga utang-na-loob mula sa mahirap.

 

Kung may mga taong sadyang nadarapa

Sa halip tulungan, tinutulak pa nga;

Buong lakas silang dinudusta-dusta

Upang itong hapdi'y lalong managana.

 

Nasaan Diyos ko, ang sinasabi Mo

Tao'y pantay-pantay sa bala ng mundo?

Kaming mga api ngayo'y naririto

Dinggin Mo, Poon ko, panambitang ito.

 

I guess this is really the reality in life, that we're either belong to high, middle or low class in the society even if in the eyes of our God we are all EQUAL. :)