Para Kay Nanay

by setty

Mahal Kong Inay,

Alam ninyo po na mahal na mahal ko kayo. Kulang pa ho ang salitang ito para maparamdam sa inyo kung gaano namin kayo kamahal. Bilib po ako sa inyo, sapagkat kahit ano daming ng ating problema nananatili kayo ilaw sa ating tahanan, hindi kayo sumuko alaalang sa amin.

Patawarin ninyo po kami kung minsan hindi kami sa inyo sumusunod hindi ho dahil sa matigas ang ulo naming mga kakapatid kung dahil ho naiinis kami minsan sa aming sarili sapagkat kulang pa aming kakayahan para matulugan namin kayo sa inyong problema.

Sa tuwing umiiyak ho kayo sa harap, bilang panganay ang puso ko ho ay para sinasak ng kutsilyo. Alam ninyo na ang bawat daing at hinanakit ninyo sa tatay, ay nakabaon nasa aking puso. Wala akong magawa para sa inyo kundi ang mangako na tutulungan ko kayo na pag-aralin ang aking mga kapatid.

Ang hindi ko ho alam kung bakit ganun ang ipinakikita ng tatay. Ang iniisip ko lang po kaya ganun ang ugali niya ay naiinis siya sa kanyang sarili kasi hindi niya magampanan ang tungkulin bilang haligi ng tahanan sapagkat andun lang siya sa bahay sa halip na magtrabaho.

Nagpapasalamat ho ako sa inyo, dahil hindi ninyo kami iniiwan. nanatili po kayo sa aming tabi kahit pagod na pagod na kayo. Maraming maraming salamat po sa inyo pagunawa at pagmamahal. Ang tangi ko lang po hiling sa Maykapal ay bigyan kayo ng lakas at maganda kalusugan..

Hanggang dito na lang po. Mahal na mahal po kayo..

Nagmamahal,

ang inyong anak

Sepyang