Latest Posts

Why do academics tend to encode their insights into turgid English?

| | | | | |

March 3, 2014

 

Dear Fellow Writer,

 

Kent_Queipo's picture

How a Filipino Got A JOB in America Joke

korny joke for the day:

a commencement of Balikatan exercises between U.S. and Philippine Troops War Games and all that stuff:

3 Star American General: We have 50 Stars in Our Flags.. how many do you have?

2 Star Filipino General: Aray??!! Tatlo lang tayooo??!!!

3 Star Filipino General : We have a BIG SUN with 8 Rays!! like LAser beams!!!

3 Star American General: DAMN!!!

4 Star Filipino General: We have Spiders as our betting fight game??!!

Si Ogag at si Ka Amboy

800x600

KAPAG dumaan nasa harapan ng bahay namin si Ogag, makatitiyak na kasunod nito si Ka Amboy, bitbit ang mga plastic na may lamang kaning-baboy na kinuha nito sa pagkakasabit sa mga bakod o kaya nama’y sa may gate ng mga nakatalaytay na bahay papasok ng daang-riles.

A Great Sign of Living God – The Musleh Maud; The Promised Son of Promised Messiah.

Peace be on you. Call toward a Living God is the first objective of the Prophets of God. Thus Ahmadiyya Muslim Promised Messiah and Mahdi (on whom be peace) called towards a Living God The Living God answers prayers and foretells about events of future to His beloveds….When Promised Messiah (a.s.), told the world that God answers to his prayers, people of his area requested him to show them sign too. Promised Messiah (a.s.) had already desire to pray in seclusion for days.

RCantor's picture

Isigaw Mo Nalang Sa Hangin - 10

| | | |

 

“Tok! Tok! Tok!.... Bea, Bea anak, si Mama ito.”

“B-Bakit po? Nagbibihis ako,” tarantang sagot nito.

“Okey, after mo magbihis labas ka muna ha? may tatanungin lang ako sa’yo”

“Sige po Ma’.”

 

RCantor

 

Ang pangalan ng mga tauhan at mga pangyayaring nabanggit ko sa aking sinulat ay pawang likhang-isip lamang at walang kinalaman sa sino mang tao, buhay man o patay.

Kent_Queipo's picture

Love of a Lifetime

Kent_Queipo's picture

Love of a Lifetime

johncross's picture

Kwetong Lapis

Napangiti ako ng makita siya at inasam na sa kin siya mapunta. Nakuha niya ang atensyon ko sa taglay niyang kulay. Hinawakan ko siya at nakiusap ako, “sa ‘kin ka na lang” bulong ko. Sa huli, hindi siya sa kin napunta. Sinubukan ko siyang ipaglaban. Palibhasa’y bata, iniyakan ko pero bigo pa rin ako.

ghostprince's picture

Heart VS Mind

|
things are getting worse than expected. and now here i am drowning in the sound of silence as the darkness swallow my soul and my heart imprisoned in the eternal nothingness....
Mark Anthony delos Santos
lyndaniezerofour's picture

I'm caught between goodbye and I love you - II

“Miss Jen...”
Nagulat pa ako ng biglang may sumulpot na boses bu

Syndicate content