Latest Reviews

anakngfaraon's picture

Fungal Steampunk

| |
Finch
Jeff VanderMeer
Truth?  Sure, I can handle the truth.  I wanted to know the truth, but it had been very hard to find.  There was betrayal after betrayal; faction after faction.  Who's on the good side?  Who's on the bad side?
 
 
 
anakngfaraon's picture

Learning From Aliens About God

| |
Calculating God
Robert Sawyer
Robert Sawyer is one of my favorite science fiction authors, and Calculating God is one of my few favorite novels of all time.  
 
 
This novel was amazing.  I knew it was going to be a stellar read from chapter one.  (Warning:  some spoilers!)
 
 
noelbarcelona's picture

Paper Monster Press: Isang timbulang maasahan para masagip ang nalulunod na sining ng pagtula?

| | |
Pyrotechnic Poetry
Ryan Gabby Taborada et al.

HINDI man aminin ng maraming makata sa kasalukuyan, isang sisinghap-singhap na sining ang pagtula. Isa itong sining na bagaman nakarugtong sa pinakapusod ng ating kasaysayan, ay tila isang sanggol na maagang iwinalay sa ina at hindi man lamang napakain ng masustansiyang pagkain at nagtitiyaga lamang sa tubig na nilagyan ng asukal o sa matabang na am kung kaya patuloy ang pangangayayat at panghihina nito. 

RonnanTristan's picture

Christ The Lord: Out Of Egypt

| |
Christ The Lord: Out Of Egypt
Anne Rice

j luna's picture

Yes, I Wrote About Music before Vitamin-C Turned Me Into a Zombie: j.luna's Fudge Magazine (R.I.P) Reviews. Part 1: Sabrina

| |
Yes, I Wrote About Music before Vitamin-C Turned Me Into a Zombie: j.luna's Fudge Magazine (R.I.P) Reviews. Part 1: Sabrina
j.luna
Sabrina

I Love Acoustic Music

(Universal Records)

kafka2501's picture

Only the lonely (pagbasa sa tula ni Mike L. Bigornia)

| | |
Salida
Mike L. Bigornia

Sa unang tingin, mahihiwatigan ang pamagat na tula ni Bigornia na napapatungkol sa kalungkutan at pag-ibig gaya na lamang ng mga kantang Emo o ng Empty Chairs ni Don McLean. "Onli" da "lonli" salitang magkatugma, musika sa tenga kapag binibigkas ng malakas at napakalungkot sa puso kapag pinaglilimihan (contemplation). Parang tungkol lamang ang tula sa kasawian sa pag-ibig gaya ng English song na pinagkuhanan niya ng pamagat. Sa isang banda, tungkol nga ba ito sa kasawian sa pag-ibig? Basahin natin ng malakas (waiter, beer pa dito):  

 

CLOSET WRITER's picture

IDOL KO SI SIR

| |
IDOL KO SI SIR
MICHAEL JUHA
                          BOOK COVER
 
Sa wakas, nakabili na rin ako ng librong IDOL KO SI SIR” na sinulat ng ating kasamahan dito na si Mike Juha.

alvinringgo's picture

Alamat ng Gubat: Pagsusuri ng Isang Kontemporanyong Akda

|
Alamat ng Gubat
Bob Ong

Ang Teksto: Pagtalakay sa Nilalaman, Pagtatakda ng Genre at Pagsusuri sa Bisa

alvinringgo's picture

Tara, Tuloy Ka (Pagsusuri ng Dulang Ismail at Isabel ng PETA)

| | |
Ismail at Isabel (play)
Playwright: Rody Vera Director: Maribel Legarda

 

“Isang kasawian ang maging bulag ngunit higit na kasawian ang magkaroon ng mga mata ngunit hindi makakita.” - Helen Keller

Kaligirang Kuwento

CLOSET WRITER's picture

Only Pure Hearts Can Break The Spell

|
Only Pure Hearts Can Break The Spell
Melanie Quilla and Eloisa Marie Hernandez

Finally, natapos ko na din basahin ang “Only Pure Hearts Can Break The Spell”- ang unang aklat ng ating kapatid na Melay at Eloi.

Itinabi ko muna pansamantala ang halos 20 new titles (Filipino) na nabili ko sa Manila International Book Fair, including my signed copy of Axel Pinpin’s “Tugmaang Matatabil...”, Ricky Lee’s “Si Tatang at ang Himala...”, pre-signed copy ng “Desaparesidos” ni Lualhati Baustista at ang “The passion of Jovita Fuentes” (1st prize Palanca full length play) ni Peter S. Nery.