Poetry

Ang Tulang Ito Ay Para sa Ibang Tula

by mdligaya ( | )

Ang tulang ito ay para sa ibang tula

Sa mga tulang hindi natapos

Sa mga tulang hindi naisulat

In/Tangible

by veronaraves ( | | | | | )

i want to be like your sunday morning,

warm, carefree, gentle, comforting.

i want to be your tea or coffee,

or whatever it is you drink--

hot, cold, sweet, bitter, necessary.

 i want to be the sheets you hide under,

when the sun rays bite your flesh,

and you wake up feeling distraught,

alarmed, uncertain.

V

I think this still needs a little tweaking at the end. I just wrote this on a whim. 

A Memory of Madness

by mdligaya ( | )

I stopped breathing,

Holding your hand - 

There was heavy silence

Ang Tanging Naiiba

by mdligaya ( | )

Nung mas bata ako nakita ko ang tatay kong umiyak at magmura

Binasag nya ang sarili nyang puso at nanood ako habang tinatangka nyang buuin ulit ito

Uuwi Ka Rin Sa Nakalipas

by mdligaya ( | )

At kapag Nobyembre na,

Sabayan mo akong gumising nang maaga

Sabay nating habulin ang banda

And then we go back to the same things

by mdligaya ( | )

And then we go back to the same things

To the same place, the same whisper of sadness

Ikulong Mo Muna Ang Lahat Ng Tao

by mdligaya ( | )

Edi hayaan mo na.
Na magsulat para sa sarili.
Kahit paminsan-minsan.

Sa Pagsibol ng mga Salita

by mdligaya ( | )

Kasabay ng pagdami ng hangin
Sa loob ng isang boteng San Mig Light
Ang pagkaubos ng tubig sa aking katawan

Nakakaantok Ang Isang Basong Gatas

by mdligaya ( | )

Tinititigan ko ang isang basong gatas
Matutulog na rin ang mga kapitbahay 
Sa gatas ako lumaki, sa katas na maputi

Hinanap-hanap Kita Katulad ng Pagsulat

by mdligaya ( | )

Hinanap-hanap kita katulad ng pagsulat

Katulad ng daan sa makapal na gubat

Hinanap-hanap kita katulad ng ulap

Syndicate content