Poetry

Asher's picture

blah

|

Gitna ng gabi at nag-iisip

Bakit sumabay sa maling ihip?

Maaari namang umpisahan

Nang hindi agad nawawakasan

Bagay na dapat inalagaan

Maliit na mitsang niliyaban

 

Unang bugso ng apoy sa dilim

Kaygandang tignan, gabi'y lumalim

Nagliliyab sa gitna ng lahat

Nagbabadya ng 'sang pagkamulat

Sa kabanatang isisiwalat

Munting liwanag na kumakalat

 

Unti-unting mitsa'y umiinit

Mumunting apoy nakapalipit

poem unfinished. work still in progress.

Si Juan na May Dalang Laruan

| |

 

Isang gabi, naglalakad si Juan sa ilalim ng buwan,

bitbit niya ang plastic na may laman na laruan.

At sa kanyang mukha, kitang-kitang may nakapinta,

ngiting dulot ng walang kapantay na saya.

 

Malamig at malakas ang hangin,

sa gabing walang ningning.

Sa langit nagtatago ang mga bituin,

at walang ibibigay na hiling.

Brian Ayson

Posted on Facebook, 7th September 2012

Hiling sa Dilim

| |

 

 

Ako'y lumikha ng isang tula,

tungkol sa asong walang hugis ang mukha;

Walang dila, walang tenga, walang paa,

Brian Ayson

This is my first poem. I posted this on Facebook, 29 April 2011, for my nephew Gab.

 

j luna's picture

Composition (j.luna)

| |

How one sets aperture

distorts not reality— it is the crop.

Though underexposure dims

j.luna
giogamez's picture

Tula ng 17-year Old Boy

| |

A 17-year Old Boy
Bow..

 

mdligaya's picture

Minamahal Kita Sa Katabi Mong Tabing

|

Minamahal kita, sa katabi mong tabing

Sa alikabok ng kalsada

cozyrx's picture

The Traitor Friend

| | |

He didn't tell anyone he would come, 
And no one even invited him in too. 

cozyrx's picture

Kissing A Hand

| |

Kissing a hand now seems gone, 
I wish to see it yet find not one, 

cozyrx's picture

Nature Makes Us Wonder

| |

Nature, God's perfect piece of art. 
The intricate hues of flowers, 

cozyrx's picture

He Didn't Know

| |

 

Syndicate content