Poetry

Saranghe (I Love You)

| |

Everyday makes me wonderful

Down to my heart I know that you are the one

On every song makes we wanna fall

Right from the soul, oh, it connects us

 

Even the time in a minute away

Read on my mind, girl, it's full of your name

During at night, I wanted you arms

To make me stronger, make me fine

 

Chorus:

You're my universe, you're so beautiful

Going fast heartbeat, shouts you and I

Borrowed time, oh, take me with you

Send an angel kiss, this love will last

Girl, Saranghe.

 

JayCee

A Chance To Be With You

| |

In our time I got so tough

Even things were into rough

I just can't close my eyes to make us both alright

To the happiness we had

And the memories we've shared

Leaving it all behind is not an easy test.

 

Refrain:

Cause no matter what I have today

The reason is for you, for me to say

That I'll never give up

When I'm down and hopelessly

 

Chorus:

I'm just an ordinary man

Falling in love for the first time

Cause every second takes a chance

To be with you

JayCee
RCantor's picture

Unfolded

|

Isinilang akong Normal

Ngunit ako daw ay lumaking Abnormal

 

Pinalaking Diretso, Ngunit

Lumaking nahilig sa Otso-Otso

 

Sa Isip,Sa Salita, at Sa Gawa

Ako daw ay Unting-unting Nagwawala!

 

RCantor
 Para sa mga kaibigan nating Becky ang naisulat ko.
 
 Fatale ang saya pag may kaibigang Becky!  
 Cool
  
 
Sherfie sherp's picture

Saan na nga ba?

|

 

Bakit  tayo humantong sa ganito?

Pagmamahalan nati’y biglang naglaho.

Anong nangyari sa samahang nabuo?

If you fall, I'll always be there to catch you.

--floor 

ghostprince's picture

AKO!

| |

Sa kalagitnaan ng bagyo’t hinagpis

 

Ang puso ko ay laging tumatangis

Na sana ako’y iyong kalagan

Mula sa gapos ng kasalanan

 

Yaring isipa’y sadyang makitid

At may mga pusong minsa’y manhid

Mga labing mapang himagsik

mga taong sa sariliy sobrang bilib.

 

Mark Anthony delos Santos

the said poem was submited to NewsCAS publication of University of Northern Philippines College of arts and sciences student pub sy 2013-2014 for screening and printing

Rhea Stone's picture

Maisusulat ko sa Gabing Ito

| | | | |
 
 
Maisusulat ko sa Gabing Ito 
Salin ni Reya Bato 
 
 
 
 
Maisusulat ko sa gabing ito

ang pinakamapanglaw na berso.

 

Reya Piedra

Kasinghirap isulat ng tula ang pag-ibig

|

Kasinghirap isulat ng tula ang pag-ibig

Kapag walang libog

Asher's picture

Alcyone

|

Where seabirds put their nests

Where kingfishers find rest

The days of Alcyone

Serve as refuge and home

 To weary travellers,

every mortal farer

Kai's picture

Ang Makata

| |

Nakanganga sa malawak na langit,

Kumukumpas pa't umaawit-awit,

Habang mahusay mong iginuguhit,

Ang bawat kathang naglabo sa isip.

 

Sa taludturang puno ng alon,

May batis na tuyot, May bagyong mahinahon,

Tumatagaktak ang pawis sa lamig,

Sa kamangmanga'y mangatog sa init.

 

Sa wisyo ay bahagyang maulol,

Upang takasan ang hindi masukol,

Paroo't parito ni di magatol, 

Sa talumpati, utak ay pumurol.

 

Sa pinagdugtong dugtong na pang unawa,

Ni walang naipaliwanag ang diwa,

khaihe
Asher's picture

Kubrador

|

Ang tamis ng muling pagguhit

Na kung namnamin ay kaypait

Humahagod sa lalamunan

Ginuguhit na sa karimlan

 

Ginugunitang kabataan

Binuno at pinagpawisan

Bugang usok ng kamangmangan

Tagos baga na pinapasan

 

Muling nilasap ang paglagok

Nang malubayan pagkaantok

Sa tugtugin ay iindayog

Kahit pumutok pa ang pantog

 

Hinding hindi mapipigilan

Pakikisabay sa tugtugan

Pagkinig sa mga awitin

Habang buhay ay nadidiin

 

Umiikot na ang paningin

Syndicate content