Poetry

Si Juan na May Dalang Laruan

| |

 

Isang gabi, naglalakad si Juan sa ilalim ng buwan,

bitbit niya ang plastic na may laman na laruan.

At sa kanyang mukha, kitang-kitang may nakapinta,

ngiting dulot ng walang kapantay na saya.

 

Malamig at malakas ang hangin,

sa gabing walang ningning.

Sa langit nagtatago ang mga bituin,

at walang ibibigay na hiling.

Brian Ayson

Posted on Facebook, 7th September 2012

Hiling sa Dilim

| |

 

 

Ako'y lumikha ng isang tula,

tungkol sa asong walang hugis ang mukha;

Walang dila, walang tenga, walang paa,

Brian Ayson

This is my first poem. I posted this on Facebook, 29 April 2011, for my nephew Gab.

 

j luna's picture

Composition (j.luna)

| |

How one sets aperture

distorts not reality— it is the crop.

Though underexposure dims

j.luna
giogamez's picture

Tula ng 17-year Old Boy

| |

A 17-year Old Boy
Bow..

 

Minamahal Kita Sa Katabi Mong Tabing

|

Minamahal kita, sa katabi mong tabing

Sa alikabok ng kalsada

cozyrx's picture

The Traitor Friend

| | |

He didn't tell anyone he would come, 
And no one even invited him in too. 

cozyrx's picture

Kissing A Hand

| |

Kissing a hand now seems gone, 
I wish to see it yet find not one, 

cozyrx's picture

Nature Makes Us Wonder

| |

Nature, God's perfect piece of art. 
The intricate hues of flowers, 

cozyrx's picture

He Didn't Know

| |

 

cozyrx's picture

Thank You, Lord

| |

I open my eyes as I woke up today, 
And thanked God am still alive and free. 

Syndicate content