At iba Pa... BE sENsiTiVE

Sekretong Nobena ng Mag-ama

| |

Sekretong Nobena ng Mag-Ama

Jessa Mae F. Pangandian

 

Jessa Mae F. Pangandian

It is just a child's work....

What our minds can imagine, our pens can write!

A Footnote

| |

The world is vast
That I know
The net is one huge domain
Littered with odds and ends
Yet I wondered why
None would reach out
Nor speak their mind?

Do we even speak the same in this?

Surprise me back.

Roberto Labasano Cabrera

Virtual writer, poet, artist.

^v^

karding2006's picture

Letter to a friend

| |

Friend,
                                   I’m sending you a parcel of my notes.
                                   Does it appear like poems or just a quote?

lumawig_jacinto's picture

What iF???

| | |

naisip ko lang, "ANO KAYA..." kung sa ganitong mga pagkakataon ay biglang dumating ang Diyos sa gitna ng ganitong mga kasiyahan, marami kaya ang maliligtas, marami kaya ang masasalba buhat sa kanilang mga makamundong hilig laban sa banal na ebanghelyo ng Diyos? ang kontrobersya sa pagitan ng kasamaan o ng masama laban sa kabutihan ay may mahigpit na tunggalian sa loob ng maigsing nalalabing panahon na tangi-tangi nating hiram na ating nararanasan.

inaamin ko, sa kabila ng mga kasamaang nakikita sa akin ng ibang tao ay may paninindigang sa kabila nito ay nakakubli. kahit sa ganitong kaliliit na mga bagay ay mabilis kong nakikita ang kaselanan ng ganitong kahahalagang mga bagay, dahil ako bilang isang kabataang kristiyano ay naniniwala na balang araw ay muling magbabalik si HEsu Kristo upang tubusin at muling iligtas ang mga taong sa kanya'y nanampalataya  at nanindigan sa kabila ng mga hirap at sakit na kanilang dinanas sa loob ng mahabang panahon. siya ay muling babalik na gaya sa isang magnanakaw....

Syndicate content