Kuwento ng Romantikong Pakikipagsapalaran

Prof. Jenny Peckson

by William P. Nucasa ()

            Bad trip ako kay Prof. Jenny Peckson. Kung ituring ba naman ako ay tila isa lamang sampid na nahalo sa kanyang klase.

            “Ano para sa iyo ang payong, William?” Isang haiku ng bantog na si Basho ang aming paksa.

Syndicate content