short story. may moral lesson.

ang pakikipagsapalaran ni mhangkhukhulay

by sijayr ( | | | )

 Ang Pakikipagsapalaran Ni Mhangkhukhulay

sijayr edlagan

 

Syndicate content