short story. may moral lesson.

sijayr's picture

ang pakikipagsapalaran ni mhangkhukhulay

| | |

 Ang Pakikipagsapalaran Ni Mhangkhukhulay

sijayr edlagan

 

Syndicate content