Tulang Bicol ni Myrna Prado

paola47's picture

"Panambitan"

Salin ni Lilia F. Realubit

Bakit kaya dito sa mundong ibabaw

Marami sa tao'y sa salapi silaw?

Kaya kung isa kang kapus-kapalaran

Wala kang pag-asang makyat sa lipunan.

 

Mga mahihirap lalong nasasadlak

Mga mayayaman lalong umuunlad

May kapangyarihan, hindi sumusulyap

Mga utang-na-loob mula sa mahirap.

 

Kung may mga taong sadyang nadarapa

Sa halip tulungan, tinutulak pa nga;

Buong lakas silang dinudusta-dusta

Upang itong hapdi'y lalong managana.

 

Syndicate content