Tulang Bicol ni Myrna Prado

"Panambitan"

by paola47 ()

Salin ni Lilia F. Realubit

Bakit kaya dito sa mundong ibabaw

Marami sa tao'y sa salapi silaw?

Kaya kung isa kang kapus-kapalaran

Wala kang pag-asang makyat sa lipunan.

 

Mga mahihirap lalong nasasadlak

Mga mayayaman lalong umuunlad

May kapangyarihan, hindi sumusulyap

Mga utang-na-loob mula sa mahirap.

 

Kung may mga taong sadyang nadarapa

Sa halip tulungan, tinutulak pa nga;

Buong lakas silang dinudusta-dusta

Upang itong hapdi'y lalong managana.

 

Syndicate content